הרב שלום סבג

מוזיקה ושיעורי תורה להאזנה, צפייה והורדה ישירה

מספיק עם השקר

16/04/2018, 23:19:55

קטגוריה:

תגיות:

מתוך הספר "לקוטי עצות" – ערך "אמת ואמונה":

ד. אי אפשר לבוא לאמונה כי אם על ידי אמת (הינו כי עקר האמונה אינה אלא במה שאין הושכל מבין, כי במקום שהשכל מבין אין שיך אמונה, ואם כן כשאין הושכל מבין, מהיכן יבוא להאמין במה שצריך להאמין, על כן עקר האמונה תלויה באמת, שאם ירצה האדם להסתכל על האמת לאמתו יבין מאליו, שצריכין להאמין האמונה הקדושה בשם יתברך ובצדיקים האמתיים ובתורתו הקדושה, אף על פי שאי אפשר להבין בשכלנו המגושם, כי על ידי הסתכלות על האמת בעין האמת, יבין מרחוק שהאמת הוא כך רק שאי אפשר להבין בשכל וצריכין רק להתחזק באמונה שלמה. והבן היטב) (שם ב):

ה. אי אפשר לבוא לאמת אלא על ידי התקרבות לצדיקים אמתיים וילך בדרך עצתם ולא יטה לימין ולשמאל מדבריהם ועל ידי זה נחקק בו אמת וזוכה לאמונה וכו' וכנזכר לעיל, וכן צריך להרחיק את עצמו מעצת רשעים ומתנגדים וחולקים על האמת. וכל זה זוכין על ידי מצות ציצית שהוא בחינת שמירה מנאוף שהוא בחינת עצות רשעים, וזוכין לתקון הברית שהיא בחינת עצות של צדיקים (שם ג):

ו. על ידי שמתפלל בכח ומכניס כל כחו באותיות התפלה, על ידי זה זוכים לאמונה (ט. א):

ז. אלו בני אדם המכחישים כל הנסים ואומרים, שהכל דרך הטבע, ואם רואים איזה נס הם מכסים הנס עם דרך הטבע, שאומרים שזה דרך הטבעים, הם פוגמין באמונה מאד, ופוגמין בתפלה ובארץ ישראל והם מאריכין את הגלות (שם ב):

ח. לפי התמעטות האמונה כן הסתרת פני ה' וחרון אפו חס וחלילה, ואזי הצדיקים בורחים משררה וכבוד, ואין להעולם מנהיג אמתי, ועל ידי שמשברין הכעס ברחמנות, על ידי זה נמתק החרון אף, ואזי הצדיקי אמת מקבלין הכבוד והמנהיגות וזוכין למנהיג אמתי, שיביא כל אחד אל התכלית האמתי (יח, ב):

הקדשות

לרפואת הילדה אורלי חן בת נתנאל ניסים ויסמין חווה

לעילוי נשמת משה (חוש) מזרחי בן שולמית ז"ל

לעילוי נשמת לוחם הצנחנים מעוז ע"ה הי"ד בן ורדה דבורה

לעילוי נשמת המנוח ר' מרדכי יוסף בן אליהו זיידל ז"ל

לרפואת יצחק בנימין בן רבקה

לרפואת שי בן אילנה (הפצוע הקשה מהפיגוע באלעד)

לרפואת ברכה בת זהרה וסאלם

לרפואת מאור חיים בן פירחיה

לרפואת אורי בן מרים

לזכות יוחאי דוד יחזקאל בן ארלט אסתר ז"ל ואברהם

לעילוי נשמת המנוח ראובן ע"ה בן חנה ואריה (אריק)

לעילוי נשמת המנוח שמעון בן נעמי ע"ה

לעילוי נשמת המנוח ירמיהו בן חווה ע"ה

לעילוי נשמת המנוח יהודה יחזקאל בן שמואל ואסתר ע"ה

לעילוי נשמת המנוח ישראל בן רחל ע"ה

לעילוי נשמת המנוח גלעד בן ז'אנה ע"ה

2 תגובות על “מספיק עם השקר”

  1. ניסים מלושינסקי הגיב:

    הרב שלום סבג לנו אתה חבר האהבה שלך אלינו היא אהבת אמת באש ובמים נלך כולנו איתך יד ביד כך האלהים לא יעזבנו כי אנחנו אתך בלב מחזיקים יחדיו תן הודך והדרך עלינו תמיד אלהים שהשלום ישכון תמיד ביננו כי אנחנו כולנו למדנו מרבי שלום סבג ללכת אליך תמיד ולתלות עצמנו רק בך האלהים להשכין שלום בעצמינו ולקבל ולחלק זאת ממך האלהים לכל ישראל והעולמות כולם באהבה ותענוגים אוהבים אנחנו אותך בלב ובדעת אותך ורק אותך יהוה הוא האלהים תן לנו לעד אהבת האשה והילדים והחברים בנשמה כי כשאנחנו מחזיקים ביחד אין שום כח בעולם שיכול להפריד אותך מאיתנו אלהים כי שלחת את רבי שלום סבג להציל כמונו דלים ואביונים אמן ואמן לכל החיים הגיטל יום טוב לך ולכל ישראל והעולם כולו אלהים

    • ניסים מלושינסקי הגיב:

      ממך למדנו רק לעודד תבן אדם זאת אמת לאמיתה כל מה שכתבתי כי העדוד הוא חייב לבוא מהלב וכשהלב שלם הכל אצלך ואצלננו שלם אבא גם אתה צריך עדוד אז תראה מה יצא לך כשהואדת את נשמת רבי שלום סבג ונשמותינו לעולם הכל יתהפך לטובה אצלנו תעשה זאת לכולם ללא יוצא מן הכלל תיקון הכללי זה התיקון של העולם וכשבא מלב אמיתי ומי יכול לעמוד לפניך יהוה אנחנו ועוד מסכנים כמונו שבזכות רבי שלום העולם כולו מקבל בזכותנו ובזכות כמונו את התיקון הכי טוב בעולם כמו שחיפשת אתה יהוה ואז הורדת את נשמת רבי נחמן לעולם להפוך תשקר לקשר ביננו ובינך אלהים וכך הרע הופך לרע לחבר והשקר לקשר ביננו ובינך ואז השקר והרע בעולם נתתקנים לעד ולעולם ואז חוזרת המלוכה אליך יהוה אמן ואמן אומן ראש השנה לנו ולכל ישראל אמן

כתיבת תגובה