הרב שלום סבג

מוזיקה ושיעורי תורה להאזנה, צפייה והורדה ישירה

וחישב עם קונהו

16/04/2018, 23:27:46

קטגוריה:

מתוך הספר "ליקוטי מוהר"ן" – מהדורא קמא, סימן מט, אות ד:

[ה] וזה בחינת השיר שיתער *לעתיד*, והוא *שיר* פשוט כפול משולש מרובע. והם עשרה מיני נגונא. זה בחינת הא, שהיא דלת עם יוד. דל"ת, זה בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע. יוד, זה בחינת עשרה מיני נגונא. וזה על ידי התגלות מלכותו, בבחינת שרה על כל העולם. ושרה, זה בחינת שיר, בחינת: "ושרים כחוללים". וזה בחינת מלכות דוד, שהוא בחינת נעים זמירות ישראל (שמואל ב כ"ג): וזה פרוש (בבא מציעא נ"ט): 'אתתך גוצא גחן ולחיש', פרש רש"י: 'שמע עצתה'. כי באמת: "אשה יראת ה'". היא בחינת עצה. כשהתפלה, היינו בחינת מלכות, בשפלות ובקטנות. בבחינת 'אתתך גוצא', בבחינת (שיר השירים ח'): "אחות לנו קטנה", בחינת (בראשית א'): "את המאור הקטן", בבחינת עצתו נופלת (סנהדרין כ"ב עין שם). צריך להקים אותה, בבחינת (עמוס ט'): "אקים את סוכת דוד". וסוכה זו שרה, שסכתה ברוח הקדש (מגלה י"ד), ושרה זה מלכות. בבחינת (משלי י"ט): "עצת ה' היא תקום", בבחינת (בראשית א'): "שני המאורות הגדולים". וזה: 'ולחיש לה', תקבל עצתה. וזה עליות התפלה שהיא בלחש. שהיא עבודה שבלב:

הקדשות

לרפואת הילדה אורלי חן בת נתנאל ניסים ויסמין חווה

לעילוי נשמת משה (חוש) מזרחי בן שולמית ז"ל

לעילוי נשמת לוחם הצנחנים מעוז ע"ה הי"ד בן ורדה דבורה

לעילוי נשמת המנוח ר' מרדכי יוסף בן אליהו זיידל ז"ל

לרפואת יצחק בנימין בן רבקה

לרפואת שי בן אילנה (הפצוע הקשה מהפיגוע באלעד)

לרפואת ברכה בת זהרה וסאלם

לרפואת מאור חיים בן פירחיה

לרפואת אורי בן מרים

לזכות יוחאי דוד יחזקאל בן ארלט אסתר ז"ל ואברהם

לעילוי נשמת המנוח ראובן ע"ה בן חנה ואריה (אריק)

לעילוי נשמת המנוח שמעון בן נעמי ע"ה

לעילוי נשמת המנוח ירמיהו בן חווה ע"ה

לעילוי נשמת המנוח יהודה יחזקאל בן שמואל ואסתר ע"ה

לעילוי נשמת המנוח ישראל בן רחל ע"ה

לעילוי נשמת המנוח גלעד בן ז'אנה ע"ה

כתיבת תגובה